Nếu loại cửa kháng thanh silicon carbon khác nhau, khi điện trở hàng loạt của tải trọng silicon carbon cao tương đối tập trung, dễ gây ra sự gia tăng nhanh chóng điện trở của thanh silicon carbon, rút ​​ngắn tuổi thọ. Cacbua silic nói chung là mắc nối tiếp, kết nối song song. Khuyến nghị sau 2 bộ gốc thành một bộ gồm nhiều bộ song song. Đặc biệt khi nhiệt độ lò vượt quá 1350 ℃ phải song song. Khuyến nghị sử dụng kết nối delta mở khi đấu dây ba pha.


Thời gian đăng bài: Jan-06-2021